Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název 80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, Plzeň, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

–       Předškolní vzdělávání dětí

–       Zajištění školního stravování

–       Zajištění závodního stravování

viz zřizovací listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení  

 

Kontakty

 

 

5. Případné platby lze poukázat  

Číslo účtu – Školné

Číslo účtu – Stravné

6. IČO 70940703
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty  

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP – k nahlédnutí v šatnách MŠ

8.2 Rozpočet

 

 

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů  

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob 

Postup

Kontakty

11. Předpisy  

 

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

 

12.  

Úhrady za poskytování informací

 

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2021

 

 

MENU