Režimové momenty

Časový rozvrh 6.00 – 16.30 hod. (variabilní, vychází z potřeb dětí a aktuální situace)

6:00 příchod dětí, spontánní hra, didakticky cílené činnosti, individuální přístup
8:45 dopolední svačina, poznávací, estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové a řízené činnosti
9:30 pobyt venku – dle počasí, vycházky do okolí, hry na školní zahradě
11:30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě 12:00-12:30 hodin
12:30 odpolední odpočinek četba pohádek
13:45 svačina, spontánní hra, individuální přístup, vyzvedávání dětí
16:30 uzavření MŠ

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Celé znění ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole.

Personál

Ředitelka školy Křesťanová Lenka
Učitelky Karásková Iva

Bc. Aneta Štěpánková

Mgr. Junková Jana

Damjanovićová Ilona

Mgr. Alena Ditrychová

Mgr. Pavlína Kopřivová

Vedoucí školní jídelny Bublová Václavka
Provozní personál Česalová Eva

Fischerová Alena

Beránková Jitka

MENU