Režimové momenty

Časový rozvrh 6.00 – 16.30 hod. (variabilní, vychází z potřeb dětí a aktuální situace)

6:00 příchod dětí, spontánní hra, didakticky cílené činnosti, individuální přístup
8:45 dopolední svačina, poznávací, estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové a řízené činnosti
9:30 pobyt venku – dle počasí, vycházky do okolí, hry na školní zahradě
11:30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě 12:00-12:30 hodin
12:30 odpolední odpočinek četba pohádek
13:45 svačina, spontánní hra, individuální přístup, vyzvedávání dětí
16:30 uzavření MŠ

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Celé znění ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole.

Personál

Ředitelka školy Křesťanová Lenka
Učitelky Iva Karásková

Petra Brožová

Kateřina Treybalová

Mgr.  Jana Junková

Markéta Cviklová – asistent pedagoga

Ilona Damjanovićová

Mgr. Pavlína Kopřivová

Vedoucí školní jídelny Bublová Václavka
Provozní personál Česalová Eva

Fárková Šárka

Beránková Jitka

MENU