Želvičky

Želvičky

1. třída

Učitelky

Iva Karásková, Petra Brožová

Radovánky se želvičkou Lilinkou

Želvička Lilinka je naše kamarádka, která nás bude provázet celým školním rokem. Ve třídě jsme všichni kamarádští, hodní a snažíme se mezi sebou udržovat přátelskou a pohodovou atmosféru. Veškeré aktivity přizpůsobujeme věku dítěte, jeho schopnostem a dovednostem. Každému jednotlivci dáváme prostor k vyjádření svých myšlenek a názorů. Tento citlivý přístup je zárukou k vzájemné spolupráci mezi dětmi, i mezi dětmi a dospělými. Děti budou vedení k samoobsluze, hygieně a ke stolovacím návykům. Na začátku školního roku si stanovíme obrázková pravidla, která jsou důležitá k vzájemnému soužití ve třídě.

Každý pátek se vybere jedno z dětí, které bude mít možnost strávit se želvičkou Lilinkou víkend doma. Může jí vzít na výlet, ukázat jí kde bydlí, seznámit jí s kamarády atd. Maminka či tatínek pak zapíšou, co vše želvička Lilinka u vás doma zažila a doplní text fotografiemi. Společně si takto během roku vytváříme společný „Deník želvičky Lilinky“.

Žabičky

Žabičky

2. třída

Učitelky

Lenka Křesťanová – ředitelka školy, Mgr. Jana Junková, Kateřina Treybalová, Markéta Cviklová - asistent pedagoga

S Ferdou za poznáním

Děti bude celým rokem provádět plyšový žabák Ferda, jako maskot třídy. Maskot bude využíván zejména v komunikativním kruhu, pro lepší udržení pozornosti dětí a pro rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. Vždy v pátek se zvolí jedno z dětí, které si bude moct vzít žabáka domů a bude se o něj starat (vezme ho na výlet, ukáže mu, kde bydlí,…) a může pořídit i fotografie, ze kterých si v průběhu roku vytvoříme deník.

Tematické celky budou motivovány příběhy k rozvoji emoční inteligence dětí. Integrované bloky budou děleny na dvoutýdenní témata, abychom měli dostatek prostoru se se vším seznámit. Budeme se řídit samozřejmě i ročním obdobím a tím, co nám příroda přináší. Zaměříme se na rozvoj všech oblastí vzdělávání, zdokonalování řečového projevu dětí - logopedickou prevenci a rozvoj předčtenářských, předmatematických dovedností a přípravu předškolních dětí na vstup do základní školy. Dostatek času budeme věnovat také konstruktivním činnostem a poznávání živé a neživé přírody zejména při pobytech venku. Vytvoříme podmínky pro experimenty, zkoumání a pokusy. V teplejším období budeme chodit na turistické vycházky a poznávat okolí vzdálenější školce, budeme více času trávit v přírodě.

U mladších dětí se zaměříme také na zdokonalování sebeobsluhy, stolování, hygienu, zapojení se do kolektivu a upevňování dětských přátelství. U dětí předškolních se zaměříme zejména na přípravu na nástup do ZŠ a logopedickou prevenci.

Po celý rok nás čeká spousta nejrůznější divadelních představení ale také sportovních a kulturních akcí vhodných pro děti.

Ve druhém pololetí budou mít možnost děti navštěvovat bazén, kde se pod dohledem plaveckých instruktorů budou učit plavat.

Kapříci

Kapříci

3. třída

Učitelky

Ilona Damjanovićová, Mgr. Pavlína Kopřivová

Od kapky poznání k pramínku vědění

Ve třídě Kapříků máme nejstarší děti z celé školky. Jsou to šikovné děti, které zvládají bez problémů sebeobsluhu, odloučení od rodičů, dokáží si kolektivně hrát i spolupracovat. Máme proto více času se společně i individuálně věnovat jejich přípravě na budoucí život. Učíme se poznávat svět formou her, rozhovorů a praktických činností. Naší snahou je, aby se jednotlivé kapky poznání postupně spojily v pramínek vědění, v němž každý kapřík snadněji plave.

Hlavní prioritou je motivovat a připravit děti na vstup do základní školy. Proto se věnujeme zlepšování řečového projevu dětí, zvyšování aktivní slovní zásoby, logopedické prevenci, rozvoji předčtenářských dovedností a matematických představ. Nabízíme dětem dostatek tělesných aktivit, zařazujeme pokusy, snažíme se o prožitkové učení, podporujeme hudební, dramatický a výtvarný projev.

V první polovině školního roku mají děti možnost navštěvovat plavecký bazén na Slovanech, kde probíhá předplavecká výuka pod vedením instruktorů.

Abychom dětem rozšířily obzory poznání, navštěvujeme různá kulturní představení v plzeňských divadlech, účastníme se výukových programů v Techmania Science Center a v Centru robotiky, spolupracujeme se základními školami, navštěvujeme seniory v Domovince a účastníme se sportovních her plzeňských MŠ.

Neustále dbáme na pěkné vztahy mezi dětmi, podporujeme vyjádření vlastního názoru a přání. Společně respektujeme daná třídní pravidla, díky kterým je v naší třídě klidná a příjemná atmosféra.

MENU