Želvičky

Želvičky

1. třída

Učitelky

Karásková Iva, Bc. Aneta Štěpánková, Mgr. Pavlína Kopřivová (školní asistentka)

Putování s želvičkou

Želvička je naše kamarádka, která nás bude provázet celým školním rokem. Děti si budou postupně zvykat na pobyt v mateřské škole, na každodenní činnosti. Na začátku školního roku si stanovíme „želvičková“ pravidla, která nám budou pomáhat zvládat plno činností. Děti se je postupně naučí respektovat. Budou vedeni k samoobsluze, hygieně a stolování. Prostřednictvím želvičky budeme poznávat nové kamarády, naučíme se komunikovat s ostatními dětmi, s paní učitelkou, spolupracovat s ostatními dětmi a hrát si ve skupinách.

Se želvičkou se podíváme během roku na různá zajímavá místa, pojedeme na výlety a zhlédneme několik divadelních představení. Čeká nás taky několik akcí strávených společně s rodiči – besídky, zahradní slavnost. Naučíme se plno básniček, písniček a zahrajeme si mnoho nových her.

Každý pátek se zvolí jedno z dětí, které bude moc strávit se želvičkou víkend doma. Může jí vzít na výlet, ukázat jí, kde bydlí, seznámit ji s kamarády atd. Dítě, maminka či tatínek zapíší, nakreslí, co vše želvička u nich doma zažila a doplní text fotografiemi. Společně si takto během roku vytvoříme společný deníček naší třídy.

Žabičky

Žabičky

2. třída

Učitelky

Křesťanová Lenka – ředitelka školy, Mgr. Jana Junková, Michaela Junková

S Ferdou za poznáním

Děti bude celým rokem provádět plyšový žabák Ferda, jako maskot třídy. Na začátku roku se děti dozvědí, že žabička umí i anglicky, a tak se s ní něco nového naučí. Maskot bude využíván zejména v komunikativním kruhu, pro lepší udržení pozornosti dětí a pro rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. Vždy v pátek se zvolí jedno z dětí, které si bude moci vzít žabičku domů a bude se o ni starat (vezme ho na výlet, ukáže jí, kde bydlí,…) a může pořídit i fotografie, ze kterých si v průběhu roku vytvoříme deník.

Tematické celky se budou řídit zejména ročním obdobím a tím, co nám příroda přináší. Zaměříme se na rozvoj všech oblastí vzdělávání, zdokonalování řečového projevu dětí - logopedickou prevenci a rozvoj předčtenářských, předmatematických dovedností a přípravu předškolních dětí na vstup do základní školy. Dostatek času budeme věnovat také konstruktivním činnostem a poznávání živé a neživé přírody zejména při pobytech venku. Vytvoříme podmínky pro experimenty, zkoumání a pokusy. V teplejším období budeme chodit na turistické vycházky a poznávat okolí vzdálenější školce, budeme více času trávit v přírodě.

U mladších dětí se zaměříme se také na zdokonalování sebeobsluhy, stolování, hygienu, zapojení se do kolektivu a upevňování dětských přátelství. U dětí předškolních se zaměříme zejména na přípravu na nástup do ZŠ a logopedickou prevenci.

V průběhu roku se bude s dětmi pracovat i v anglickém jazyce. Podrobnější popis metod a forem je uveden ve zvláštní kapitole TVP.

Po celý rok nás čekají nejrůznější divadelní představení nejen v MŠ, ale také návštěvy divadla Alfa a jiných sportovních a kulturních akcí vhodných pro děti.

Ve druhém pololetí budou mít možnost děti navštěvovat bazén, kde se pod dohledem plaveckých instruktorů budou učit plavat.

Kapříci

Kapříci

3. třída

Učitelky

Damjanovićová Ilona, Mgr. Alena Ditrychová

Putování po ostrovech

Po celý školní rok budeme pod kapří vlajkou objevovat různé ostrovy. Zavítáme na ostrov přátelství, ostrov podzimních chutí, vánoční ostrov, pohádkový ostrov a na spousty dalších. Naši cestu budeme zaznamenávat do mapy, kterou si společně vyrobíme. Putováním po jednotlivých ostrovech si děti postupně osvojí potřebné všeobecné znalosti, schopnosti, dovednosti a hodnoty. Po skončení tematického celku na ostrov připevníme malou vlaječku s kapříkem. Děti tak budou mít přehled, která témata jsme probírali a která nás ještě v průběhu roku čekají.

Budeme si společně hrát, seznamovat se s novými kamarády, poznávat školku, seznámíme se s tradicemi, budeme pozorovat změny v přírodě v každém ročním období. Během roku navštívíme různá zajímavá místa v Plzni (kulturní památky – kostel, radnice, aj.), uvidíme mnoho zajímavých kulturních představení a zúčastníme se několika vzdělávacích a sportovních programů. Zaměříme se také na podporu polytechnické výchovy a rozvoj praktických dovedností. Školní rok završíme školkou v přírodě.

Protože jsme třída předškoláků, budeme se celý rok připravovat na vstup do základní školy. Společně se půjdeme podívat do prvních tříd v ZŠ, abychom se seznámili se školním prostředím, budeme pracovat s pracovním sešitem KuliFerda, kde je spousta zajímavých úkolů pro předškolní děti.

MENU