Aktuality

Sběr přihlášek do MŠ

 

SBĚR PŘIHLÁŠEK DO 80.MŠ

řádně vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu

 

přinesou zákonní zástupci do mateřské školy ve dnech

 

  1. 5. 2019 v době od 14:00 do 16:00 hodin

a

  1. 5. 2019 v době od 10:00 do 12:00 hodin

 

 

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

 

 

 

Sběr přihlášek

0