ZÁPIS DO 80. MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

informace k zápisům do mateřských škol najdete na: http://www.mszapis.plzen.eu, kde vyplníte elektronickou přihlášku.

Sběr žádostí do MŠ 4.-7.5.2021

  • do datové schránky školy / qjs9yz /
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou doporučeně / termín doručení 4.-7.5.2021 /
  • osobně do schránky MŠ / můžete tak učinit vhozením do schránky na plotě školy ve dnech 4.-6.5.2021 od 7.00 – 15.30 hod. a 7.5.2021 od 7.00 – 10.00 hod.

Schránka bude každých 30 minut kontrolována.

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu je zajištěno místo na ÚMO 2, kde úřednice pomohou s vyplněním přihlášky po telefonickém objednání.

Nezapomeňte doložit rodný list dítěte a trvalý pobyt dítěte / okopírovaný doklad zákonného zástupce/.

 

V Plzni 16.4.2021

MENU