Potřebné informace najdete na www.mszapis.plzen.eu

Tyto stránky jsou průběžně aktualizovány.

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:

  • fáze: Vyplnění žádostí-od 15.4.-3.5.2022
  • fáze: Sběr žádostí-od 4.5.-5.5.2022
  • fáze: Přijímací řízení-od 6.5.-31.5.2022

Pro zápis do 80. MŠ sledujte webové stránky naší školy, kde najdete v pozdější době bližší informace a termíny.

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna místa na MMP, ÚMO, kde úředníci s vyplněním přihlášky po předchozím telefonickém objednání pomohou.

MENU