Dne 20.4.2022 proběhne v MŠ vyšetření zraku dětí pro děti s podepsaným souhlasem od zák. zástupců. Toto vyšetření je zdarma.

Jelikož zrak je nejdůležitějším smyslem člověka, věnujte mu velkou pozornost a začněte s jeho sledováním u svých malých ratolestí včas!

LVÍ OČKO OPĚT STARTUJE S LC PLZEŇ LADIES

Lví očko nastoupilo svoji cestu v plzeňských mateřských školách již v r 2010. Jedná se o úspěšný lionský projekt, s nímž v Plzni pracuje dámský lionský klub  LC Plzeň Ladies. Jeho cílem je otestovat zrak dětí v předškolním věku novou moderní kamerou PlusoptiX  S16. Dítě, které  špatně vidí, tuto skutečnost většinou nevnímá, má zhoršenou  prostorovou orientaci a často se mylně hovoří o poruše intelektu.

Proto je pravidelné vyšetření zraku nezbytně nutné. Díky statistice víme, že každé 10. dítě v předškolním věku má oční vadu. Jestliže zůstane vada neléčena, může dítě nést následky celý život. Pokud je vada zjištěna a léčena, lze ji z 95 % právě v tomto věku odstranit.  Smyslem screeningového vyšetření je proto včasné odhalení refrakčních dioptrických vad a včasné zahájení účinné léčby podle doporučení odborného lékaře. Nejčastěji se jedná o krátkozrakostdalekozrakost, tupozrakost, astigmatismus či šilhavost.

 

Lionské kluby provádějí tento screening zcela zdarma. K měření používáme přístroj PlusoptiX S16, který specielně pro tyto účely zakoupila firma DIOPTRA OPTIK Plzeň. Videokamera měří obě oči současně, ze vzdálenosti zhruba1m, bezkontaktně a bez potřeby aplikovat oční kapky. Měření je zcela bezpečné, trvá několik vteřin. Pro děti v mateřské škole je výhodné, protože jsou ve známém prostředí a mezi svými kamarády.

Testování zraku zahájíme v dubnu 2022. Každé dítě musí mít předem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, výsledek měření bude předán týž den. Garantem akce je Jana Flanderová mobil 603112273, mail janaflanderova@gmail.com. Ing. Jana Flanderová, členka LC Plzeň Ladies ●  25.3.2022

MENU