Gratulujeme našim výhercům výtvarné soutěže Valérii Petříkové a Štěpánu Šeckovi.

Zástupci ÚMO Plzeň 2 předají výhercům ocenění v pondělí 28.11.2022.

Billboardy s výherními obrázky budou umístěny:

Varianta domečky ul. Koterovská

Varianta kostel ul. Slovanská / Klášterní

MENU