Vyhlašujeme sběr přihlášek do 80. MŠ

Řádně vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu přinesou zákonní zástupci do mateřské školy ve dnech:

2. 5. 2019 — od 14:00 do 16:00 hodin

3. 5. 2019  — od 10:00 do 12:00 hodin

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

Sběr přihlášek

MENU