Projekt MŠ VLNKA 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta. Dále projektový den mimo školu a sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt MŠ Vlnka

MENU