Vážení rodiče,

 

od 12.4.2021 je školka otevřena pro všechny děti s povinnou předškolní docházkou. Dále pro děti ve výjimkách uvedených níže:

V MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Rodiče, kteří se rozhodnou nechat si předškolní dítě doma, budou mít omluvenou docházku.

https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/?fbclid=IwAR3ZreHbwYUWhaKhqD-dlgzwTv36OWCqT-mUa79pDq3sqdcznQ9JL9oExoA

Z důvodu ochrany zdraví je třeba dodržovat následují opatření:

ROUŠKY: Děti v MŠ mají výjimku a nemusí nosit roušky/respirátory

TESTOVÁNÍ: Bude probíhat testování (ráno po příchodu v šatně 1. třídy Želviček) 2x týdně (pondělí a čtvrtek), pokud dítě nepřijde v pondělí, bude testováno v den příchodu-tzn. testování se nevyhne, testování bude provádět rodič, rodič provede test dítěti a na 15 minut opustí i s dítětem MŠ, v případě, že bude test po vyhodnocení negativní, bude umožněn vstup.

První den příchodu obdržíte číslo, pod kterým bude dítě vedeno po celou dobu těchto opatření. Pod tímto číslem bude vedena evidence výsledků testů atd.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované(což děti nejsou)

Z důvodu testování vás prosíme, abyste počítali při ranní příchodu s cca 25 minutami prodlevy (testování, čekání na vyhodnocení).

LEPU testy-Jak otestovat dítě instruktáž –dítě bude testovat ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – prosíme o nastudování postupu:

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

MAX. POČET DĚTÍ:

Děti budou rozděleny do tříd tak, aby bylo ve třídě maximálně 15 dětí neměnné skupiny, tzn. může se stát, že bude navštěvovat jinou třídu než obvykle.

Budeme se snažit trávit, co nejvíce času venku, uzpůsobte tomu prosím oblečení dětí.

OMEZENÍ VSTUPU:

Bude maximálně omezen pobyt zákonných zástupců na půdě školky. Ráno mohou být přítomni pouze na dobu testování dítěte. Odpoledne se bude dítě vypravovat samo pod dohledem učitelky, rodič čeká před MŠ, kde mu bude dítě předáno.

Důležité informace a detailní popis podmínek naleznete na následující adrese:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

LEPU – test návod

MENU